Deltagar PM


Ladda ner detaljerat Deltagar-PM. Där finns all viktig information för att kunna registrera sig, få tidtagarchip och nummerlappar, starta i rätt lopp, osv.:

[Deltagar-PM för kommande lopp är ännu ej klart, kommer senare]

Ringparken 2

Lämna ett svar