Deltagar PM


Ladda ner detaljerat Deltagar-PM. Där finns all viktig information för att kunna registrera sig, få tidtagarchip/nummerlapp (chippet sitter numera i själva startnummerlappen!!), starta i rätt lopp, osv.:

[länken för år 2022 kommer några dagar före loppet – men du kan under tiden få en god uppfattning om hur det hela praktiskt går till genom att läsa förra årets: Deltagar PM 2021 – se då upp med alla datum som är ett dagnummer tidigare i år 2022]

OBS! Om du inte får upp länken för PM:et för innevarande år direkt ovan, förnya sidan i din telefon eller dator om du besökt sidan tidigare.

Ringparken 2

Lämna ett svar