Deltagar PM


Ladda ner detaljerat Deltagar-PM genom att trycka på länken nedan. Där finns all viktig information för att kunna registrera sig, få tidtagarchip/nummerlapp (chippet sitter numera i själva startnummerlappen!!), starta i rätt lopp, osv.:

Deltagar PM 2022

OBS! Om du inte får upp länken för PM:et för innevarande år direkt ovan, förnya sidan i din telefon eller dator om du besökt sidan tidigare.

Ringparken 2

Lämna ett svar