Bansträckning


BANSTRÄCKNING FÖR DUVNÄSLOPPET!

Alla starter skBarn-Duvnasloppeter vid gatan som går nedanför Ringparkens bortre del. 1,7 km loppet går till vänster ner mot Stationsbacken, sedan höger längs hela Bergvägen fram till Jakob Dubbes väg där man svänger höger och fortsätter fram till Reginavägen. Sväng höger på Reginavägen och följ den sedan i ett par 100 meter fram till  Fågelsångsvägen där man tar vänster. Fortsätt Grävlingsbacken upp mot Vargungevägen där man tar höger och fortsätter ner för den branta backen, korsar Duvnäsvägen, fortsätter Vargungevägen fram till Backstuguvägen där man tar höger. Sedan rakt fram till Ringparken där målgången sker. Knatteloppet startar även det på samma ställe, men här gäller det att hålla höger, höger, höger runt själva Ringparken och sedan in i mål.

5 & 10 km har samma sträckning, men 10 km går två varv. Första delen är helt identisk med 1,7 km. Men när man via Backstuguvägen närmar sig Ringparken tar man vänster ut på Ladugårdsvägen. Fortsätter den rakt fram bort till Tennisbanan/Gamla Allén där man tar höger och fortsätter Rättarbacken upp till Patrons Väg, där man tar vänster. Springer en liten bit, tar höger upp för branta Fogdevägen som sedan går nerför tillbaka på Rättarbacken, där man tar vänster.Hojdkurva-Duvnasloppet

Fortsätt Rättarbacken ner, korsa den lite udda ”trevägskorsningen” vid Måsungevägen och spring där rakt fram mot Kristinavägen. Följ Kristinavägen ner till Strandpromenaden, där du tar höger. Framme vid Duvnäs Udde tar du vänster och rundar udden medsols. Tillbaka vid Strandpromenaden tar du vänster, passerar Koloni och följer vägen ända fram till Kvarnbacken. Ta höger upp för Kvarnbacken, mot Ringparken.

Springer du 5 km siktar du på målet mitt i Ringparken, springer du 10 km håller du vänster, passerar startområdet ännu en gång och ger dig ut på varv två! Lycka till!

Banan-Duvnasloppet

Den rosa linjen visar 1,7 km. Rosa + grön linje är 5 km (2 varv = 10 km)

Lämna ett svar