Från i år kan hela startlistan (inkl. efteranmälda) samt alla resultat efterhand ses i (nära nog) realtid under Bild- och resultatarkiv. Tryck på länken för årets lopp där och välj sedan lopp med viss starttid (Race) och klass (Category).

Not om NackaTouren i det sammanhanget
Under kolumnen Association visas en sammanslagning av klubbnamn och deltagande i NackaTouren. Men klubbnamn äger företräde i den listan och då syns inte deltagande i NackaTouren. Detta är dock inget problem för föranmälda: Under toppmenyn ’Årets lopp /  Startlista – Föranmälda’ kan man se både klubbnamn och ev. deltagande i NackaTouren var för sig.