Idrottsministern lämnar besked i andra halva av mars


Vi får snart veta om folksamlingar avseende mindre motionslopp kommer att få genomföras under våren och försommaren 2021. Så snart vi vet kommer anmälan att öppnas. Håll alltså koll på om anmälningsknappen blivit grön på startsidan!