Anmälan till Duvnäsloppet


SDSK liggande


BRUXANVISNING
Uppdatera sida/rensa cache om du varit här tidigare år!
>> Läs först instruktionen
>> Anmälningsformuläret kommer längre ner


Anmälningsblanketten består av tre sidor:

SIDA 1: Du registreras som BESTÄLLARE [om loppet pga. Corona-beslut måste ställas in kan du för att stödja vår klubb och framtida lopp avstå från återbetalning av inbetald anmälningsavgift genom att avsluta ditt efternamn i formuläret med mellanslag och ett $-tecken]

SIDA 2: ANMÄL upp till sex DELTAGARE (inkl. dig själv – igen – om även du ska delta) – ange först antal personer och sedan anges i tur och ordning per deltagare:

  • förnamn
  • efternamn
  • tävlingsklass [välj en bokstavs-knapp – se lista klasser i tabell nederst på infosidan HÄR]
  • klubb (frivillig uppgift)

SIDA 3: KOLLA och SKICKA

  • Om något inte stämmer kan du backa till sida 2 och kolla att rätt klass valts för alla deltagare
  • Kolla så inte flick- och pojkklasser förväxlas.
  • Priset höjs med +50kr den 24 maj i klass L-O.

En grön skylt ersätter formulärets plats som bekräftelse på att inskicket “tagit” i systemet. Det kan  ta en stund innan bekräftelsemejlet/fakturan kommer. Hav tålamod!

SISTA DATUM FÖR FÖRANMÄLAN: tisdag 8 juni kl. 18:00.  Din föranmälan kommer i form av specificerad faktura som du omgående lägger upp för manuell betalning till:

Plusgiro: 46 08 04 – 8   (S-D Sportklubb) 

Frågor besvaras av greger.wahlstedt@gmail.com eller 0767 – 25 66 35


ANMÄLNINGSFORMULÄRET 

Genom att skicka in detta formulär godkänner jag som aktiv beställare (nedan) att de personuppgifter jag lämnar enligt GDPR kommer att databehandlas och lagras, även att deltagar- och resultatlistor med namn, ev. klubb, klass, tid och placering samt vanliga tävlingsfoton (inkl. s.k. “prispallsfoton”) offentliggörs på Saltsjö Duvnäs Sportklubbs och på anlitat tidtagningsföretags hemsida. Om anmälan gäller annan deltagande persons uppgifter än beställarens, förutsätts att beställaren är vårdnadshavare eller familjemedlem där tillstånd lämnats för nämnd databehandling och publicering. Annan deltagare – utanför nämnda krets – bör göra en egen anmälan. Enskild beställares eller deltagares epost-adress, telefonnummer eller gatuadress kommer aldrig att publiceras.

[plats för anmälningsformulär – öppnas 1 april 2021]


Efteranmälan kan ske i sekretariatet på tävlingsdagen – i mån av plats – till ett förhöjt pris – se årets aktuella Tävlingsinformation.

 

Leave a Reply