Nästa Duvnäslopp blir lördagen 10 sept 2022 // publicerat


Styrelsen har beslutat att även 2022 års Duvnäslopp kommer att gå på hösten. Som vanlig i Ringparken lördagen den 10 september – med första start 11:00 för barnen. Vuxenloppet startar kl 12:30