Ladda ner detaljerat Deltagar-PM. Där finns all viktig information för att kunna registrera sig, få tidtagarchip och nummerlappar, starta i rätt lopp, osv.:

Deltagar PM 2019

 

Ringparken 2