SDSK liggande


FÖRST – EN BRUXANVISNING!
Uppdatera sidan om du varit här förut!


Du som gör anmälan skriver först in dina uppgifter såsom BESTÄLLAREsida 1 i ANMÄLNINGSFORMULÄR  nedan.  På sida 2 anmäler du upp till sex DELTAGARE där förnamn, efternamn och tävlingsklass anges för varje deltagare (inkl. dig själv – igen – om även du ska delta). TIPS! Läs på den inledande listan med alla klasser för att välja rätt klass för varje deltagare.

Kolla totalbeloppet och betalinformation på sida 3 . Om något inte stämmer kan du backa och kolla att rätt klass valts för alla deltagare på sida 2. Kolla så inte flick- och pojkklasser förväxlas. Starttider framgår av hemsidans Tävlingsinformation 2018 under Årets lopp i toppmenyn.

GLÖM EJ ATT SKICKA IN ANMÄLAN när du läst sida 3!!!  En grön skylt ersätter formulärets plats som bekräftelse på att inskicket ”tagit” i systemet. Om skylten är röd eller inget kommer upp – är ingen anmälan gjord. Om skylten som meddelar mottagande har grön är allt OK, men det kan  ta en stund innan bekräftelsemejlet/fakturan kommer. Hav tålamod!

OBS! Förhöjt pris med +50 kr utgår för vuxenklasserna L-O vid anmälan fr.o.m. 27 maj 2019. Gör därför din föranmälan tidigt, gärna redan 1 april 2019!

SISTA DATUM FÖR FÖRANMÄLAN: 11 juni. Därefter kan efteranmälan göras i Sekretariatet på plats på tävlingsdagen senast 1 timme före start, till det ytterligare högre pris  +50 kr i samtliga klasser, se upplysningar under ’Årets lopp’ i toppmenyn.

Din föranmälan kommer i form av specificerad faktura som du omgående lägger upp för manuell betalning till:

Plusgiro: 46 08 04 – 8   (S-D Sportklubb) 

Betalning ska signeras absolut senast 11 juni, så att betalningen är oss tillhanda dagen efter nationaldagen, för att vara definitiv. För att Lena i sekretariatet ska kunna para ihop anmälan med betalning: skriv anmälares [efternamn, gata] på internetbanken (<=12 tecken).

Frågor besvaras av greger.wahlstedt@gmail.com eller 0767 – 25 66 35


ANMÄLNINGSFORMULÄR   

Genom att skicka in detta formulär godkänner jag som beställare (nedan) att de personuppgifter jag lämnar enligt PUL och GDPR kommer att databehandlas och lagras, även att deltagar- och resultatlistor med namn, ev. klubb, klass, tid och placering samt vanliga tävlingsfoton (inkl. prispallsfoton) offentliggörs på Saltsjö Duvnäs Sportklubbs och anlitat tidtagningsföretags hemsida. Om anmälan gäller annan deltagande persons uppgifter än beställarens, förutsätts att beställaren är vårdnadshavare eller familjmedlem där tillstånd lämnats för nämnd databehandling och publicering. Annan deltagare bör göra en egen anmälan. Enskild beställares eller deltagares epost-adress, telefonnummer eller gatuadress kommer aldrig att publiceras.

FÖRANMÄLAN ÄR STÄNGD


Efteranmälan kan ske i sekretariatet på tävlingsdagen – i mån av plats – till ett förhöjt pris – se årets aktuella Tävlingsinformation